visiemissie

De retail is volop in beweging. Consumentengedrag is grillig te noemen, marges staan onder druk en business modellen zijn sterk aan het veranderen. Eigen (web)winkels en franchise, commissie- en consignatie verkopen, Shop in Shop concepten, eigen distributie van voorraad of levering vanuit de leverancier. Als retailer kiest en ontwerpt u uw eigen model, om een zo hoog mogelijke omzet tegen een optimale marge te behalen.

Onze visie op retail

Onze visie is dat de dynamiek en complexiteit van retailing vraagt om grip op- en inzicht in- uw primaire bedrijfsprocessen. IT kan hierbij een business enabler zijn, maar soms ook de beperkende factor vormen om uw doelstellingen te realiseren. Voor ons is de inzet van IT echter altijd een hulpmiddel en nooit een doelstelling op zich. Wij baseren ons hierbij de op Prince2® stelregel dat er voor ieder project altijd een continue zakelijke rechtvaardiging dient te zijn.

Onze missie als Passion for Fashion IT

Onze missie is om samen met u een groeipad te ontwikkelen wat antwoord geeft op de vragen van nu én straks. Hierbij staat niet de techniek, maar de business case en uw organisatie centraal. Onze focus ligt niet op input, maar op output en rendement. Samen met u zetten wij een beleid uit wat nodig is om de veranderende consument te kunnen blijven bedienen via de vele kanalen, samen met uw organisatie maken wij het beleid tot een succes.