Prince2Waarom is projectmanagement zo belangrijk?
Het managen van projecten is iets wat we als mens al eeuwen doen. Projecten en projectmanagement is van alle tijden. Denk maar aan de bouw van de Chinese Muur of de piramides in Egypte, realisaties die in tijdelijke organisaties zijn waargemaakt. Waarom mislukken dan toch nog zoveel IT projecten, vindt de oplevering (veel) te laat plaats en worden budgetten sterk overschreden?!? Een uitgebreide studie van 30.000 internationale projecten toont aan waarom projecten mislukken.

PieChart_large

Cobb’s paradox;

“We know why projects fail, we know how to prevent failure—so why do they still fail?”
Martin Cobb, Treasury board of Canada Secretariat, Ottawa, Canada

Passion for Fashion IT
Het selecteren, ontwikkelen en invoeren van nieuwe informatiesystemen is een ingrijpende activiteit, waarbij doorgaans meerdere interne en externe partijen zijn betrokken. Om dergelijke trajecten goed te organiseren, is deskundig en professioneel projectmanagement essentieel. Goed projectmanagement vereist kennis, vaardigheden en bovenal veel ervaring.

Wie behartigt uw belangen, ziet toe op kosten, doorlooptijd en kwaliteit en zorgt ervoor dat het maximale uit uw investering wordt gehaald?

Passion for Fashion IT beschikt over Prince2® gecertificeerde projectleiders die het klappen van de zweep kennen. Professionals met meer dan 10 jaar ervaring, pragmatisch en bovenal resultaatgericht. Of het gaat om het begeleiden van een aanpassing, een uitbreiding, een upgrade of een compleet nieuwe implementatie.