solutions216bBusiness Consultancy
Uw bedrijf is veranderd, evenals de markt waarin u opereert. Marges staan onder druk en nieuwe kansen en bedreigingen bieden zich aan.  Waar internet nog wel wat tijd nodig had om door te breken, zijn smartphones met mobiel internet met een opmars bezig die vele malen sneller gaat. Organisaties moeten mee veranderen in deze snel veranderde wereld  en dat is een uitdaging.

IT kan een business enabler zijn, maar kan ook de beperkende factor vormen. IT moet nu als nooit tevoren toegevoegde waarde leveren. Dit kan zijn door efficiency te behalen, een beter inzicht en grip op uw processen te krijgen, of door nieuwe markten aan te boren.

IT oplossingen ondersteunen processen in een organisatie. Processen vormen een gestructureerde  set van activiteiten die erop zijn gericht de doelen van de organisatie te bereiken. Deze doelen dienen aan te sluiten bij de doelen van de klant, zodat de organisatie bestaansrecht heeft. Door IT kunnen processen sneller, efficiënter of met meer kwaliteit worden uitgevoerd.  Een goede IT oplossing ondersteunt de eindgebruikers in hun handelingen, waardoor zij sneller, efficiënter, met meer kwaliteit of met meer plezier hun doelen kunnen bereiken.

IT gaat over de juiste informatie voor de juiste persoon op het juiste moment, ter ondersteuning van de business.
Dit is waar IT het om te doen is: waarde creëren voor de business.

Door processen in kaart te brengen en aan te geven waar IT ondersteuning zich bevindt, ontstaat inzicht rondom de IT. Hierdoor wordt het makkelijker te bepalen waar IT toegevoegde waarde biedt en waarom dit nodig is. Processen geven context en betekenis aan IT. Dit is met name handig bij het bepalen van impact door een verandering. De bestaande en gewenste situatie worden dan beschreven en aangegeven wordt waar de verschillen liggen. Processen kunnen op hoog niveau ketenprocessen zijn over organisaties heen, maar ook werkprocessen op een lager niveau. Op lager niveau kunnen processtappen worden uitgewerkt in use cases. IT kan bestaande processen ondersteunen, maar er ook voor zorgen dat processen wijzigen.

Passion for Fashion IT
Wij zien dat (mensen in) organisaties, bij gebrek aan een beter alternatief genoegen nemen met bestaande structuren die meer en meer knellen en minder en minder werken.

Passion for Fashion IT levert professionals die u kunnen helpen uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen en passende oplossingen te vinden en te implementeren.  Oplossingen die value for money leveren en u in staat stellen een antwoord te bieden op de wensen en problemen waar u dagelijks mee worstelt. Of het nou gaat om een complete ERP oplossing of om specifieke deeloplossingen: Passion for Fashion IT kent de markt, de mogelijkheden en de valkuilen!